Čína zavedla od 1.8.2013 daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 6%

Vážení zákazníci,

 

s účinností od 1. srpna 2013 Čína zavedla národní pilotní program reformy daně z přidané hodnoty. V důsledku toho byla dosavadní obchodní daň nahrazena daní z přidané hodnoty, jejíž výše je pro sektor logistiky a dopravy stanovena ve výši 6%.

 

O probíhající reformě máme jen omezené informace, ale zdá se že bude mít velký dopad na dopravné pro zákazníky v zámoří.

 

Rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili o předpoklad, jak může nová daň ovlivnit Vás, naše zákazníky. Prosíme Vás zároveň o pochopení, že kdykoli může dojít ke změnám.

 

S účinností od 1. srpna 2013 se čínská DPH uplatňuje ve výši 6% na služby silniční, námořní a letecké přepravy, jakož i na logistické služby, např. přístavní poplatky, celní odbavení, poplatek za vystavení přepravního dokladu (B/L, AWB), Terminal Handling Charge apod.

 

Rozhodující vliv na uplatnění DPH má dodací podmínka (dle Incoterms 2000), např.

mezinárodní přeprava z Číny do zámoří:

vyplaceně (freight prepaid) - s DPH - dopravné placeno v Číně

nevyplaceně (freight collect) - bez DPH - dopravné placeno v zámoří

 

mezinárodní přeprava ze zámoří do Číny:

vyplaceně (freight prepaid) - bez DPH - dopravné placeno v zámoří

nevyplaceně (freight collect) - s DPH - dopravné placeno v Číně

 

Pozn.: Má se za to, že společnosti s daňovým domicilem (sídlem) v Číně si mohou DPH zpětně nárokovat.

 

DPH ve výši 6% bude účtována zahraničnímu dovozci, pokud bude plátcem  lokálních služeb poskytnutých v Číně, jako např. THC, místní převozy a další poplatky v případě dodacích podmínek EXW nebo FCA. Námořní dopravné není předmětem zdanění.

 

DPH ve výši 6% bude účtována zahraničnímu exportérovi, pokud bude plátcem  lokálních služeb poskytnutých v Číně, jako např. THC, místní převozy a další poplatky v případě dodacích podmínek DDP nebo DAP. Námořní dopravné není předmětem zdanění.

 

Pokud bude plátcem dopravného importér nebo exportér v Číně, bude si moci tento subject zaplacenou DPH zpětně nárokovat.

 

Rádi bychom Vás upozornili, že by bylo vhodné upravit dodací podmínku s Vaším obchodním partnerem tak, abyste se placení DPH pokud možno vyhnuli. V opačném případě budeme nuceni Vám ji přeúčtovat.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte s důvěrou obrátit.


českyCZ anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.