Nejnovější informace o dovozu zásilek z Japonska

Evropská komise vydala 27. září 2011 nové prováděcí nařízení č. 961/2011 zavádějící zvláštní podmínky upravující dovoz potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska v souvislosti s havárií jaderné elektrárny ve Fukušimě. Zároveň se ruší nařízení (EU) č. 297/2011.českyCZ anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.