Ověření hmotnosti naloženého kontejneru (platné od 1.7.2016)

Mezinárodní námořní organizace (IMO – International Maritime Organization) přijala nařízení o bezpečném provozu (SOLAS – Safety of Life at Sea Convention), které vyžaduje, aby odesílatelé deklarovali námořním dopravcům a překladovým terminálům přesnou hmotnost nákladu včetně tary kontejneru (VGM – Verified Gross Mass) před nakládkou na loď. Deklarace hmotnosti nákladu (VGM) je nezbytnou podmínkou pro naložení kontejneru na loď a bez ní nebude možno kontejner naložit. Toto nařízení vstoupí v platnost od 1.7.2016.

Ověřená hmotnost nákladu (VGM) je součet hmotnosti zboží, tary kontejneru, balicího a upevňovacího materiálu. VGM se tedy liší od samotné hmotnosti nákladu uvedené na konosamentu. Odhad hmotnosti nákladu není přípustný a odesílatel je povinen ověřit hmotnost loženého kontejneru nebo alespoň nákladu.  Odesílatel je povinen ověřit hrubou hmotnost loženého kontejneru, a to jedním ze dvou způsobů:

1. zvážením loženého kontejneru
Odesílatel zváží kontejner po jeho naložení a zaplombování.

2. zvážením nákladu a ostatního materiálu naloženého do kontejneru a přičtením tary kontejneru

Tento způsob vyžaduje osvědčení příslušným úřadem země, v níž se uskutečnila nakládka a zaplombování kontejneru (např. Český metrologický institut). Pokud nakládka proběhla na více místech, je rozhodující, ve které zemi byla naložena poslední část nákladu. Uvedený způsob ověření hmotnosti nebude použitelný pro hromadné substráty, jako je např. obilí, kovový odpad apod.

Ověření hmotnosti nákladu (VGM) bude vyžadováno před nakládkou loženého kontejneru na loď v prvním přístavu nakládky. Odesílatelé jsou povinni deklarovat ověřenou hmotnost nákladu pro každý kontejner před uzávěrkou náložného listu. Naložení kontejneru bez ověření hmotnosti nákladu bude považováno za přestupek proti nařízení SOLAS.
 
Pro více podrobností a informací doporučujeme následující odkaz na webové stránky Světového svazu rejdařů (World Shipping Council):
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/cargo-weight
 
O dalším vývoji v této záležitosti Vás budeme dále informovat. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

českyCZ anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.