Změny v celním odbavení při exportu obchodního zboží na letišti Václava Havla v Praze od 1.1.2015

Celní úřad Praha Ruzyně uplatňuje od 1.1.2015 změněný náhled na možnost podávat ústní celní prohlášení na obchodní zboží (definice obchodního zboží: vše ostatní vyjma zboží neobchodní povahy viz definice dle čl. 1 odst. 6 NK 2454/93). 
Změna spočívá v tom, že celní úřad již nebude akceptovat podání ústního celního prohlášení na obchodní zboží, pokud nebudou naplněny, kumulativně, podmínky stanovené v čl. 225 a 266 prováděcího předpisu NK 2454/93 (tj. zásilky do hodnoty 1.000 EUR, zásilka není součástí pravidelné řady obdobných zásilek a zboží nepřepravuje nezávislý dopravce jako součást větší dopravní operace obchodní povahy) k celnímu kodexu. Jakmile, byť jen jeden faktor nebude odpovídat, bude celní úřad požadovat podání elektronického celního prohlášení nebo bude nutné takovéto zásilky deklarovat k vývozu a výstupu v jiném místě EU. Postup CÚ v rámci ČR by měl být ve věci konzistentní.

českyCZ anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.